Zowel Alexander als Carl-Eric kunnen gezamenlijk en apart, trainingen verzorgen voor de verbetering van soft skills van de Compliance Officer: de Compliance Officer als Relatiemanager:

Hoewel niemand meer zal twijfelen over nut en noodzaak van de compliance functie, is het in de realiteit vaak lastig om compliance gerelateerde onderwerpen over het voetlicht te brengen en acceptatie te krijgen van – met name – het management. Er wordt van de compliance professional niet alleen verwacht dat hij inhoudelijk goed op de hoogte is van wet- en regelgeving en weet wat ‘de business’ doet. Ook moet hij oog hebben voor de verschillende belangen in de organisatie en verbindingen kunnen leggen tussen de commerciële doestellingen en wettelijke en morele vereisten en verwachtingen. Op de derde plaats moet hij in staat zijn op te treden als relatiemanager, waarbij hij niet alleen de boodschap duidelijk moet overbrengen, maar ook de andere partij moet kunnen overtuigen van nut en noodzaak.

Voor een ervaren compliance officer is dit waarschijnlijk dagelijkse praktijk, voor startende compliance officers is dit vaak lastiger. We hebben een opleiding ontwikkeld compliance officers de gelegenheid geeft om situaties te oefenen waarbij kennis gemaakt wordt met eigen gedragsvoorkeuren. Deelnemers leren in het kader van relatiemanagement bepaalde gedragsvoorkeuren in te zetten. Aan de hand van compliance casuïstiek zullen de trainers door middel van rollenspellen de deelnemers leren op welke wijze zij nu acteren en waar zij kunnen
verbeteren. Deelnemers krijgen daarbij gelegenheid om gesprekstechnieken, presentatievaardigheden en feedback geven in de praktijk te oefenen.
Voorafgaand aan de cursus zal de deelnemers de vragenlijst van de Myers Briggs Type Indicator (MBTI) worden toegezonden, die men wordt verzocht in te vullen. De resultaten worden tijdens de bijeenkomst besproken. Het MBTI instrument helpt om beter inzicht te krijgen in jezelf, en leert je mensen om je heen beter te begrijpen.
Tijdens deze training worden onder meer presentatievaardigheden en gespreksvaardigheden geoefend aan de hand van de volgende compliancethema’s:
• Imago en rol van de compliance officer
• Geschenken en uitnodigingen
• Klant Belang Centraal Stellen
• Compliance monitoring
• Customer Due Diligence
• Koersgevoelige informatie & Information Barriers

U heeft na het volgen van deze opleiding inzicht in:
• presentatie- en gesprekstechnieken en het geven van feedback,
• de basis van de MBTI (Myers Briggs Type Indicator) theorie,
• uw eigen gedragsvoorkeuren (MBTI),
• de relatie tussen uw gedragsvoorkeuren en andere gedragsvoorkeuren (MBTI),
• de inzet van gedragsvoorkeuren in relatiemanagement.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor startende  Compliance Officers met maximaal twee jaar
werkervaring als Compliance Officer of maximaal drie jaar werkervaring anderszins.