• opzet en uitrol van Compliance framework in de organisatie;
  • Vaststellen van de compliance/integriteitsrisico’s in de organisatie;
  • Het doen van integriteitsonderzoeken;
  • Maken van periodieke aan Compliance gerelateerde rapportages en deze gevraagd en ongevraagd bespreken met het Senior Management;
  • het maken en/of beoordelen van risicoanalyses op het gebied van integriteit (witwassen, terrorismefinanciering, sanctieovertredingen, fraude en/of corruptie);
  • Voor trainingen op deze gebieden, ook om algehele kennis en awareness hierop te vergroten en/of tone at the top te verbeteren, dus ook voor Senior Executives binnen de organisatie;
  • Het monitoren of screenen en/of analyseren van transacties door financiële instellingen;